Politica de confidențialitate

Clienții noștri sunt extrem de importanți pentru noi astfel că tratăm cu seriozitate toate aspectele și implicațiile pe care relația cu noi le are sau le poate avea în viața lor privată, astfel că în cele ce urmează dorim să vă prezentăm detaliat cum vă sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă rugăm să oferiți câteva momente pentru a parcurge informațiile cuprinse în prezentul document. În situația în care veți întâmpina neclarități vă solicităm să ne contactați pentru a clarifica orice nelămurire. Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor le găsiți mai jos.

Vă asigurăm de caracterul responsabil al măsurilor luate de noi și de faptul că prelucrarea se realizează în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal are în vedere reglementările cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (pe care îl vom prescurta „GDPR”)și practicile și recomandările în domeniu.

Conținutul acestei Politici interne are rol informativ nefiind afectate drepturile conferite de legislația incidentă.

Această “Politică de  prelucrare a datelor cu caracter personal” este actualizată periodic. În cazul în care vor interveni modificări legislative sau de altă natură care determină necesitatea actualizării le vom afișa pe site.

Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2022

Pentru a putea realiza mai ușor parcurgerea documentului vă prezentăm un scurt cuprins al acestuia:

 1. Cine suntem noi
  1. Noțiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.
  1. Ce date prelucrăm
  1. Scopul prelucrării
  1. Temeiul legal al prelucrării
  1. Destinatarii prelucrării
  1. Perioada de stocare
  1. Securitatea informațiilor
  1. Marketing
 1. CINE SUNTEM NOI

MEDTEAM TRANSILVANIA este o societate tânără care s-a născut din dorința, unei echipe care se bucură de experiență și de rezultate remarcabile în domeniu, de a oferi servicii medicale de calitate în principal în domeniul urologiei.

Denumire: MEDTEAM TRANSILVANIA SRL

Sediu: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, ap. B1, jud. Cluj

Număr de telefon:

Adresă de email:

Pentru orice intrebare cu privire la colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră personale de noi, va rugam sa ne contactați, oricând in timpul programului sau prin trimiterea unui e-mail accesând:

Programul nostru îl găsești pe site.

Ne găsești în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, ap. B1, jud. Cluj.

Ne obligăm să îți răspundem în cel mai scurt timp.

2. Noțiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.

2.1. Noțiuni ce le veți întâlni pe parcursul documentului și semnificația lor.

Autoritate de supraveghere esteAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Contact :

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Date cu caracter personal reprezintă orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, ce pot duce direct sau indirect la identificarea unei persoane, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa și orice informație despre localizare, informații cu privire la identificatorii online, adresa de email, istoric medical, analize medicale, diagnostic, plan de tratament sau orice data personală cu privire la sănătatea dvs.

Categoriile speciale de date cu caracter personal datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase sau filozofice ori apartenența la sindicate, datele genetice și biometrice, datele privind starea de sănătate, viața sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Persoană vizată persoana identificată sau identificabilă la care se referă datele cu caracter personal.

Operator entitatea care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Împuternicit entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

Transfer înseamnă divulgarea sau punerea în orice alt mod la dispoziţia terţilor a datelor cu caracter personal, fie prin trimiterea datelor cu caracter personal către respectiva terţă parte, fie prin permiterea accesului la aceste date prin alte mijloace.

2.2. În temeiul Legislației privind protecția datelor, persoanele fizice vizate beneficiază de  următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat reprezintă dreptul persoanei vizatede a fi informată de către operator în momentul obținerii datelor personale ale acesteia cu privire la următoarele: datele de identificare ale operatorului, scopul prelucrării, destinatarii datelor, informații referitoare la transfer dacă acestea urmează să fie transferate, perioada de stocare și toate drepturile de care se bucură persoana în virtutea Legislației privind protecția datelor.

Dreptul de a acces presupune pentru persoana vizată dreptul de a obține din partea operatorului confirmarea/infirmarea că i se prelucrează date cu caracter personal ce o privesc și în caz afirmativ să i se furnizeze toate informațiile menționate în cadrul  “Dreptului de a fi informat”.

Dreptul de a cere rectificarea dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor inexacte care o privesc.

Dreptul de a solicita ștergerea, “dreptul de a fi uitat” reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita ștergerea în situația în care:

 • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate,
 • persoana vizată își retrage consimțământul și nu mai există un alt temei juridic pentru prelucrare,
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea,
 • datele au fost prelucrare ilegal,
 • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale,
 • datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii către un minor.

Dreptul la restricționarea prelucrării este aplicabil în următoarele situații:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor,
 • prelucrarea este ilegală.

Dreptul de opozitie persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal din motive legate de situația personală cu excepția situației când există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Dreptul de portabilitate a datelor dreptul persoanei vizate de a primi într-un format structurat și care poate fi citit într-un mod automat datele cu caracter personal care o privesc și care le-a furnizat operatorului.

Dreptul de a depune plângere dreptul persoanei vizate de a depune plângere la ANSPDCP.

Toate aceste drepturi ce aparțin persoanelor fizice pot fi exercitate la cererea expresă a titularului datelor și pentru aceasta vă stăm la dispoziție.  

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de către societate a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice și prin sistemele clasice de arhivare și nu se aplică obligațiilor pe care societatea le-ar putea avea în temeiul legislației naționale în domeniul specific de activitate.

3. Ce date prelucrăm

Găsiți în cele ce urmează explicații cu privire la modul în care noi colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când alegeți să fiți clientul nostru, precum și în scop de marketing dacă v-ați exprimat consimțământul în acest sens.

Este important să știți că, în contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am implementat, la nivel tehnic, toate măsurile necesare, astfel încât datele personale să fie protejate și am luat toate măsurile pentru a ne asigura că și persoanele împuternicite de noi respectă principiile și își iau toate măsurile necesare pentru a le proteja.

Date de identificare și date de contact – Vă înregistrăm numele și numărul de telefon în momentul în care înregistrați o solicitare de programare la noi sau în momentul în care vă înregistrăm când vă prezentați pentru o consultație/procedură. Vă înregistrăm și adresa de domiciliu, CNP  odată cu întocmirea fișei pacientului.

Date referitoare la plăți dacă plătiți contravaloarea serviciilor prin intermediul cardului bancar înregistrăm datele de pe cardul dumneavoastră.

Date referitoare la istoricul medical Prelucrăm informații despre istoricul dumneavoastră medical general, despre procedurile realizate în clinica noastră pentru a vă putea trata. Păstrăm aceste informații pentru a vă putea trata în viitor. În situația în care optați să solicitați serviciile de specialitate în altă locație aceste documente vă sunt eliberate la o simplă solicitare. 

Supravegherea video imaginea dumneavoastră poate să fie capturată când intrați în clinică prin mijloacele de supraveghere video existente în incinta clinicii acesteia fiind semnalizate corespunzător în zonele supravegheate.

Date referitoare la copii, în situația în care copilul dumneavoastră beneficiază de tratamente în cadrul clinicii vom procesa date referitoare la istoricul său medical, probleme speciale de sănătate toate aceste informații fiind necesare pentru a i se putea realiza tratamentul. 

Cum păstram datele dvs cu caracter personal

Trebuie să știți că dacă nu ne furnizați datele personale obligatorii nu vă putem trata în clinica noastră.

În ceea ce privește accesul la datele dumneavoastră personale este bine să știți că acestea pot fi accesate doar de echipa noastră și de împuterniciții noștri cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, și în cazuri excepționale, și doar în urma unui demers legal, de reprezentanți ai instituțiilor publice din România în exercitarea unei obligații legale.

4.  Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt:

Prestarea către dumneavoastră a serviciilor medicale solicitate. Folosim numele dumneavoastră pentru a vă realiza o programare, a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă comunica diferite rezultate la investigațiile realizate. Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a vă răspunde la solicitări sau pentru a vă comunica programările dumneavoastră.

Comunicări de marketing. Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a vă trimite informații noi cu privire la serviciile pe care putem să vi le prestăm (vă putem trimite aceste informații dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la comunicările de tip marketing).

Gestiunea contabilă. Folosim adresa de domiciliu și CNP-ul pentru a va putea întocmi factura fiscala și a vă putea diferenția dacă există mai multe nume identice. Folosim datele cardului dumneavoastră de plată pentru a primii sumele de bani pentru serviciile prestate.

Respectarea dispozițiilor legale. Păstrăm informații medicale, referitoare la plăți, etc. pentru a ne onora obligațiile legale referitoare la arhivare, sănătate și alte obligații pe care legislația incidență le impune.

Folosim supravegherea video pentru a preveni și a detecta posibile infracțiuni și pentru siguranța pacienților și a personalului.

5. Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră

Prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat cu privire la prelucrare, respectiv pentru executarea unui contract, prelucrarea fiind necesară pentru executarea unui contract pe care dumneavoastră, persoana vizată, l-ați încheiat cu noi pentru prestarea unor servicii.

Prelucrăm datele dumneavoastră și pentru respectarea unei obligații legale atunci când dispoziții legale stabilesc o astfel de obligație în sarcina noastră. Interesul legitim este un temei al prelucrării uneori, atunci când prelucrarea respectă un interes legitim al nostru pentru a justifica prelucrarea, spre exemplu pentru a ne apăra drepturile în instanță.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră personale

Pentru că prețuim relația pe care o avem cu toți cei care au avut încrederea să ne furnizeze datele lor cu caracter personal și să ne fie clienți îi asigurăm că nu le vom vinde datele furnizate către nicio terță parte. Nu am vândut, nu vinde și nu va vinde în niciun context datele tale către terțe părți.

Persoanele juridice care au calitatea de persoane împuternicite în relația cu subscrisa și realizează în numele subscrisei anumite activități necesare pentru desfășurarea activității (call center, servicii de comunicare prin SMS cu privire la programări, etc.)

Vom permite accesul la datele dumneavoastră către angajații noștri, medici colaboratori sau prestatori de servicii medicale care vor utiliza datele dumneavoastră în scopurile pentru care au fost prelucrate. Vom permite accesul la datele dumneavoastră pentru realizarea operațiunilor contabile, societăților de audit, avocaților în situația existenței unor litigii și în alte activități prestate în virtutea unor obligații legale.

Vom transmite datele cardului dumneavoastră și datele bancare către furnizorul nostru de servicii de plată electronică pentru procesarea plăților.

Toate aceste persoane împuternicite de subscrisa sunt obligate din punct de vedere legal sau se obligă în prealabil în raport cu subscrisa să prelucreze datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și se obligă să implementeze măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal, transmițând în acest sens obligația și către proprii angajați și eventuali împuterniciți.

7. Perioada de stocare

Păstrăm datele furnizate sau prelucrate pentru perioada necesară corespunzătoare scopului prelucrării, respectiv în conformitate cu obligațiile legale. Păstrăm datele dumneavoastră de contact pentru o perioadă de zece ani de la data prelucrării.

Păstrăm informații legate de plățile realizate pe perioada stabilită de legislația specială în domeniu.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt șterse automat după o perioadă de 30 zile, cu excepția situațiilor în care sunt păstrate în legătură cu un incident, situație în care acestea sunt păstrate pe perioada în care se desfășoară o anchetă, iar în situația în care nu există o astfel de anchetă 4 ani de la data incidentului.

8. Securitatea informațiilor furnizate

Protejăm datele dumneavoastră personale împotriva oricărui acces neautorizat, folosinței în alte scopuri decât cele menționate în cuprinsul prezentei Politici, alterării sau pierderii informațiilor, în acest sens ne-am asigurat cu privire la acest aspect prin achiziționarea și contractarea unor servicii cât mai sigure pe piața existentă.

Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja datele dumneavoastră personale, însă având în vedere mediul online de transmitere care nu este complet securizat nu putem să vă garantăm securitatea unor astfel de transmiteri de informații, astfel orice transmitere de informații online este realizată pe riscul dumneavoastră.

Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dumneavoastră personale foarte sensibile, spre exemplu privind contul dumneavoastră, printr-un mijloc de comunicare la distanță. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

9. Marketing

Folosim datele dumneavoastră personale (nume și email) pentru a furniza informații legate de pachetele noastre promoționale.

Puteți opta să nu mai primiți mailuri de promovare din partea noastră prin comunicarea dorinței de a nu mai fi contactat la datele de contact furnizate. Astfel dezabonarea de la newsletter-ul nostru, alegând astfel să nu mai primiți mesajele noastre, se poate realiza prin una din următoarele modalități prin email, trimițând un email către noi prin care menționați că nu mai doriți să primiți newsletter-ul nostru.

Indiferent de modul în care ați decis să vă dezabonați, nu vă vom mai trimite newsletter-ul nostru. Ne rezervăm 72 de ore de la primirea solicitării de dezabonare pentru a rezolva orice situație de acest gen.

În cazul existenței unor reglementări distincte între Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Legislația privind Protecția Datelor, cele din urmă vor prevala.

Dorești o programare?

Vă rugăm să ne contactați la unul din numerele de telefon 0364 915 sau 0364 431001 la adresa de email contact@uropoint.ro